Черкаської міської ради Департамент фінансової політики

Департамент фінансової політики є місцевим фінансовим органом, що відповідно до Бюджетного кодексу України здійснює функції з складання, виконання міського бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами міського бюджету.

Діє на підставі Положення про департамент фінансової політики Черкаської міської ради, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 23.05.2013 № 3-1682.

0
Управлінь та відділів

47

років
працюємо для Вас

Основні напрямки діяльності департаменту та його повноваження

1
Забезпечення збалансованого та ефективного використання фінансових ресурсів міста, реалізація фінансової політики в межах власних і делегованих повноважень.
2
Складання проекту бюджету міста, організація та забезпечення процесу виконання міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
3
Організація та проведення роботи з планування і прогнозування доходів бюджету міста, здійснення контролю за виконанням доходної частини міського бюджету, зокрема, оперативний контроль за дотриманням суб’єктами господарської договірних зобов’язань щодо сплати до міського бюджету коштів, які, відповідно до взятих ними договірних зобов’язань.
4
Складання проектів рішень міської ради щодо затвердження положень, ставок та пільг по місцевих податках і зборах.
5
Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та координація діяльності учасників бюджетного процесу на всіх стадіях бюджетного процесу.
6
Здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
7
Удосконалення фінансового механізму, розробка пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат, фінансування боргу.
7
Управління місцевим боргом відповідно до Бюджетного кодексу України.

Керівництво департаменту

Харенко Тетяна Іванівна
Харенко Тетяна ІванівнаДиректор департаменту
Заступник директора департаменту
Жовнір Роман Сергійович
Жовнір Роман СергійовичНачальник бюджетного управління (заступник директора)

Черкаської міської радиДепартамент фінансової політики

Департамент складається з 34 штатних одиниць. 

Директор департаменту: Харенко Тетяна Іванівна

Діюча структура департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту - Шевченко Олена Вікторівна

Директор департаменту - Харенко Тетяна Іванівна

Секретар керівника – Попова Антоніна Валентинівна