Начальник відділу: Морозов Андрій Вікторович

Відділ бюджетних програм входить до складу бюджетного управління департаменту фінансової політики, та здійснює функції з складання, виконання та звітування за бюджетними програмами міського бюджету, що забезпечують витрати та реалізацію заходів, у сферах:
  • державне управління;
  • соціальний захист та соціальне забезпечення;
  • інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю;
  • захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
  • громадський порядок та безпека;
  • в інших сферах, віднесених до повноважень відділу.

Відділ бюджетних програм виконує наступні функції:

1
Проводить оцінку відповідності бюджетному законодавству бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм, проєктів зведених кошторисів, інших документів в тому числі на предмет ефективності використання бюджетних коштів, розрахунків на оплату енергоносіїв бюджетними установами міста.
2
Проводить аналіз заявок головних розпорядників коштів на виділення коштів в межах залишків планових призначень та коштів на рахунках, в розрізі напрямків використання коштів визначених паспортом бюджетної програми, зареєстрованих фінансових зобов’язань, відповідність міським цільовим програмам.
3
Аналізує обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості та причини їх виникнення.
4
Здійснює підготовку аналітичних матеріалів, аналіз пропозицій головних розпорядників коштів щодо внесення змін до міського бюджету, проведення експертиз проєктів рішень виконавчого комітету та міської ради, операції та процедури з розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках, щодо здійснення та повернення місцевих запозичень, з оформлення та отримання позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів.
5
Здійснює процедури, пов'язані з виділенням коштів депутатського фонду та фонду міського голови, внесенням змін до міських цільових програм.
6
Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу, в межах повноважень визначених бюджетним законодавством.