Начальник відділу: Филька Наталія Миколаївна

Основні завдання та функції

Відділ фінансування апарату управління входить до складу бюджетного управління департаменту фінансової політики та забезпечує реалізацію бюджетної політики по галузі «Державне управління», проводить контрольно-аналітичну роботу на етапах планування та використання бюджетних коштів:

1
Контроль за відповідністю вимогам чинного законодавства показників мережі і штатів по органах місцевого самоврядування міста Черкаси, вносить пропозиції по оптимізації та приведенні їх у відповідність до бюджетних призначень.
2
Контроль за обґрунтованим, цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів, прогнозування очікуваного забезпечення потреби в захищених статтях видатків, аналіз залишків на рахунках установ, стану заборгованості.
3
Вжиття відповідних заходів у разі виявлення незабезпеченості захищених статей витрат, утворенні заборгованості, накопиченні залишків бюджетних коштів на рахунках, не проходженні платежів.
4
Готує проекти рішень міської ради та виконавчого комітету, розпорядження міського голови, проводить експертизи проектів нормативно-правових документів з питань, що відносяться до компетенції відділу.
5
Забезпечує підготовку матеріалів аналітичного та інформаційного змісту та всіх необхідних матеріалів, даних періодичної звітності по надходженнях та видатках, які знаходяться в компетенції відділу.
6
Проводить розгляд пропозицій, звернень, заяв і скарг громадян, підприємств, установ, організацій, вживає заходи і надання пропозицій по усуненню причин їх виникнення.
7
Здійснює надання методичної допомоги виконавчим органам Черкаської міської ради щодо планування та виконання бюджету з питань, які знаходяться в компетенції відділу.