Начальник відділу: Кіркіченко Ольга Вікторівна

Відділ фінансування галузей соціально-культурної сфери входить до складу бюджетного управління департаменту фінансової політики та здійснює функції з складання, виконання та звітування за бюджетними програмами міського бюджету, що забезпечують витрати та реалізацію заходів, у сферах:
  • освіти;
  • охорони здоров’я;
  • культури та мистецтва;
  • молоді та спорту.

Основні завдання та функції відділу:

1
Проводить оцінку відповідності бюджетному законодавству бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм, проєктів зведених кошторисів, в тому числі на предмет ефективності використання бюджетних коштів.
2
Проводить аналіз заявок головних розпорядників коштів на виділення коштів в межах залишків планових призначень та коштів на рахунках, зареєстрованих фінансових зобов’язань.
3
Здійснює перевірку правильності та обґрунтованості подання головними розпорядниками коштів пропозицій про внесення змін до розпису міського бюджету.
4
Здійснює контроль за відповідністю вимогам законодавства показників мережі, контингенту і штатів по відповідних галузях.
5
Аналізує обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості та причини їх виникнення.
6
Проводить перевірки правильності складання кошторисів, планування та ефективності використання бюджетних коштів.
7
Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства по галузях, програмах і заходах, віднесених до компетенції відділу, на всіх стадіях бюджетного процесу, в межах повноважень визначених бюджетним законодавством.