Начальник відділу: Коломієць Ольга Василівна

Відділ фінансування програм соціального захисту населення входить до складу бюджетного управління департаменту фінансової політики, та здійснює функції з складання, виконання та звітування за бюджетними програмами міського бюджету, що забезпечують витрати та реалізацію заходів, у сфері соціального захисту та соціального забезпечення, зокрема:
  • надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
  • надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування,
  • здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення,
  • оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
  • надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
  • забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю,
  • надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг
  • грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства
  • інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Основні завдання та функції відділу

1
Проводить оцінку відповідності бюджетному законодавству бюджетних запитів, проєктів зведених кошторисів, паспортів бюджетних програм, в тому числі на предмет ефективності використання бюджетних коштів.
2
Проводить аналіз заявок головних розпорядників коштів на виділення коштів в межах залишків планових призначень та коштів на рахунках, зареєстрованих фінансових зобов’язань.
3
Аналізує обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості та причини їх виникнення.
4
Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу, в межах повноважень визначених бюджетним законодавством.