Начальник відділу: Загородня Вікторія Миколаївна

Відділ програм міського господарства та розвитку, який включає в себе сектор цільових фондів та управління боргом, входить до складу бюджетного управління департаменту фінансової політики, та здійснює функції з складання, виконання та звітування за бюджетними програмами міського бюджету, що забезпечують витрати та реалізацію заходів, у сферах:
  • житлово-комунального господарства;
  • будівництва та регіональному розвитку;
  • транспорту та транспортної інфраструктури, дорожнього господарства;
  • енергозбереження;
  • охорони навколишнього природного середовища;
  • виконання заходів за рахунок цільових фондів;
  • обслуговування місцевого боргу;
  • кредитування;
  • інших сферах, в частині здійснення капітальних видатків.

Основні функції відділу:

1
Проводить оцінку відповідності бюджетному законодавству бюджетних запитів, проєктів зведених кошторисів, паспортів бюджетних програм, в тому числі на предмет ефективності використання бюджетних коштів.
2
Проводить аналіз заявок головних розпорядників коштів на виділення коштів в межах залишків планових призначень та коштів на рахунках, зареєстрованих фінансових зобов’язань.
3
Аналізує обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості та причини їх виникнення.
4
Здійснює операції та процедури з:
- розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках та шляхом придбання державних цінних паперів;
- управління місцевим та гарантованим територіальною громадою боргом;
- оформлення та отримання позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету;
- виділення коштів резервного фонду міського бюджету та звітуванням про їх використання;
5
Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу, в межах повноважень визначених бюджетним законодавством.